Fot. Daniel Lanner z Unsplash
Binarność

Binarność

Grzegorz Bylica      Brak komentarzy  
Spotkałem się w czytaniu współczesnych mędrców z tezą o porzuceniu: „binarnego spojrzenia na rzeczywistość”. Nieważna jest formalna efektowność tego stwierdzenia, rozumiem, iż chodzi o to, by nie zerojedynkowo traktować siebie i otoczenie
Read More
Rzecz o słowach, czyli symetria przekazu adekwatna do obrazu

Rzecz o słowach, czyli symetria przekazu adekwatna do obrazu

Dorota Płoszczyńska      Brak komentarzy  
Otóż na kanwie myśli profesora Jana Miodka można wnioskować ,że współczesne słownictwo wymaga od nas czytania i formułowania pewnych skrótów, znaków, jakimi posługują się nowe pokolenia, co nie oznacza, że tego typu minimalizm komunikacyjny ma być związany z niechlujstwem, czy wręcz patologizacją językową.
Read More
Fot. Unsplash
Narracja…

Narracja…

Redakcja      Brak komentarzy  
Takie słowo. Modne. Teoretycy literatury mogliby zadać parę pytań dodatkowych (to się zwykle źle kończy). Skoro są narracje – kim są narratorzy? Jakie sytuacje narracyjne implikują te narracje? Czy narracje dysponują szerokim – czy nie – horyzontem wiedzy?
Read More