Mimo pandemii współpraca trwa

Mimo pandemii współpraca trwa

Redakcja      Brak komentarzy  
Od listopada 2018 roku Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug realizuje projekt pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 o wartości całkowitej 712 358,50 EUR.
Read More