Rzecz o słowach, czyli symetria przekazu adekwatna do obrazu

Rzecz o słowach, czyli symetria przekazu adekwatna do obrazu

Dorota Płoszczyńska      Brak komentarzy  
Otóż na kanwie myśli profesora Jana Miodka można wnioskować ,że współczesne słownictwo wymaga od nas czytania i formułowania pewnych skrótów, znaków, jakimi posługują się nowe pokolenia, co nie oznacza, że tego typu minimalizm komunikacyjny ma być związany z niechlujstwem, czy wręcz patologizacją językową.
Read More