Kolejna odsłona badań skutków pandemii na pograniczu

Kolejna odsłona badań skutków pandemii na pograniczu
Fot. Christopher Burns z Unsplash

Intensywnie prowadzimy kolejne działania w ramach zadania „MODEL.COM – Model komunikacji w sytuacjach kryzysowych”, który Stowarzyszenie „Olza” realizuje wspólnie z czeską stroną Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zakończyliśmy pierwszy etap badań ankietowych. Wzięło w nich udział 1519 respondentów (bardzo dziękujemy!), 1377 osób skorzystało z formularza w języku polskim, a 142 osoby w języku czeskim.

Najliczniejszą grupą ankietowanych po polskiej stronie granicy byli mieszkańcy Cieszyna – 437 osób, następnie Jastrzębia-Zdroju – 152 i Zebrzydowic – 50 osób. Respondenci z Cieszyna, w grupie 68%, wypowiedzieli się, że zamknięcie granicy miało duży wpływ na poczucie ich bezpieczeństwa, 16% określiło ten poziom jako umiarkowany, 6% na niewielki. Pozostałe 10% stwierdziło, że ta sytuacja nie miała wpływu na poczucie ich bezpieczeństwa.

Co mieszkańcy Cieszyna mówią o swojej sytuacji zawodowej na skutek zamknięcia granicy?

  • U 12% ankietowanych sytuacja zmieniła się, pracowali i stracili pracę.
  • U 26 % badanych sytuacja zmieniła się, pracują nadal, lecz pogorszyły się ich warunki pracy / warunki wynagrodzenia.
  • U 7% badanych zmienił się system pracy, np. na zdalny.
  • 12,5% badanych deklaruje, że ich sytuacja się nie zmieniła – nie pracowali i nadal nie pracują.
  • 42,5% badanych przekazuje informację, że ich sytuacja zawodowa nie zmieniała się – pracowali i nadal pracują.

Grupa, która deklarowała, że ich sytuacja zawodowa uległa zmianie, w 58% stanowiła osoby pracujące po czeskiej stronie granicy.

To tylko pierwsze, wybrane wnioski. Pracujemy dalej. Pełny raport już w połowie grudnia!

Przypomnijmy, że to zadanie wdrażamy w ramach konkursu dotacyjnego Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020″.Bogdan Kasperek
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *