Pecunia non olet, czyli za garść srebrników

Pecunia non olet, czyli za garść srebrników
Fot. NickyPe z Pixabay

Cóż, jak zwykle mamy do czynienia nie tyleż z pandemiczną, co z pandemoniczną sytuacją. Rząd, który od 5 lat czyni wszystko, by zdeprecjonować polskie członkostwo w Unii Europejskiej, wmawiając społeczeństwu, że to wyimaginowana wspólnota, która jest źródłem wszelkiego zła, zepsucia – wprost jedną Sodomą i Gomorą – kiedy sprawy dotyczą pieniędzy dla ratowania budżetu trzeszczącego od nieprzytomnego rozdawnictwa socjalnego – nagle staje na czele chóru piewców owego Imperium Zła. Bo udało mu się wyżebrać właśnie z Unii na najbliższe lata niespełna 400 miliardów dodatkowych złotych.

To niby ogromny sukces dyplomatyczny, bo udało się cwaniacko oszukać unijnych biurokratów, którzy dość słabo bronili kwestii związania pomocy naszemu krajowi z przestrzeganiem przez polski rąd unijnych standardów praworządności. Pomińmy już fakt, że rząd wypowiada niemal codziennie wojnę UE, reprezentując kraj, który zaledwie od 16 lat należy do tej organizacji, a o co zabiegał od lat 30. Pomińmy, oczywisty już niestety dla coraz mniejszej grupy ludzi myślących, fakt, że ogromne przemiany infrastrukturalne, cywilizacyjne, jakie w Polsce się dokonały, były możliwe tylko i wyłącznie dzięki setkom miliardów euro, jakie zwykli podatnicy ze Starej Europy nam, każdemu z nas, po prostu podarowali. Te ręce ofiarodawców są od 5 lat opluwane i to bez żenady przez państwowe media i kręgi skrajnej socjal-prawicy, z której wywodzi się ekipa rządowa. Ta sama, która, w obliczu katastrofy finansów państwa, do której sukcesywnie prze – jednocześnie, już bez żadnego skrepowania, obwieszcza wielki sukces, bo Polska otrzymuje z UE relatywnie najwięcej środków na łagodzenie skutków pandemii i recesji. Teraz jest na chwilę cicho o tym, że dzięki UE w Polsce ponoć zbudowano zaledwie kilka kilometrów chodników, że UE tłamsi naszą wolność i niepodległość, a nawet, że do dopłacamy do tego interesu w ogólnym rozrachunku. Kiedy przychodzi widmo pętli na szyi – wszelkie hamulce moralne, tzw. wartości , zwłaszcza narodowe, na których jeździ się jak na łysej kobyle, okazują się funta kłaków warte. Bo „PECUNIA NON OLET”! Panie i Panowie Polacy – Rodacy.

Unijni stratedzy i przywódcy nie są takimi idiotami, jak to się nam próbuje wmawiać. Praworządność i standardy demokratyczne to kwestie fundamentalne dla funkcjonowania Unii Europejskiej. Zapomniano jednak w Polsce o tym, że wszelkie powojenne działania integracyjne na naszym kontynencie miały za cel nie tylko odbudowę jego zniszczonej pożogą zachodniej i południowej części – Wolnego Świata, ale przede wszystkim niedopuszczenie do powtórzenia się tego wojennego kataklizmu na globalną już obecnie skalę. Młode, chwiejne jak polska, demokracje, które mają tendencje do przeistaczania się w quasi autorytarne systemy będą w UE tolerowane w imię wyższej, niż obrona zachodniego modelu demokracji wartości, jaką jest POKÓJ.

Paru spryciarzy w Polsce zdaje sobie z tego sprawę i jak sprawni szulerzy rozgrywają tę kartę. W końcu budżet UE, to zaledwie 1 proc. PKB każdego z 27 krajów członkowskich – jeszcze wliczając UK. Za tę cenę POKÓJ kupuje się tanio. Społeczeństwa zachodnie patrzą na naszą część Europy bardzo pragmatycznie. W końcu taka Polska i Węgry jeszcze nie wysyłają ludzi do łagrów, a na ulicach nie strzela się jeszcze do opozycji. Więc kilka euro więcej, dla świętego (S)POKOJU warto sypnąć. Tam nikt od tego nie zbiednieje, ale w kraju nad Wisłą rewolucja nie wybuchnie, bo w misce nadal coś tam pływać będzie.

Nie oszukujmy się. Idee i wartości mają swoją cenę – dla polityków. Od nas natomiast zależy, w jakim kierunku pozwolimy się poprowadzić. Własnemu sumieniu.

Zatem spójrzmy, w jaki sposób mądrze używa się pieniądza, by opanować sytuację bardzo zbliżoną do opcji zagrożenia wojennego. Czy wobec takich działań należy się dziwić powszechnemu w kręgach władzy najważniejszych państw UE uczuciu pobłażliwości i traktowania jak niesforne dzieci naszych przywódców politycznych?

10 działań UE dla postawienia Europy na nogi

1. Ogromny bodziec ekonomiczny

Aby pomóc Europie przezwyciężyć niszczycielskie reperkusje gospodarcze pandemii koronawirusa, Komisja Europejska zaproponowała plan stymulacyjny w wysokości 750 miliardów euro, w połączeniu ze zmienionym projektem kolejnego wieloletniego budżetu UE (na lata 2021-2027). Według planu – nazywanego „Next Generation EU” (UE nowej generacji) – Komisja Europejska będzie pożyczać pieniądze na rynkach finansowych, wykorzystując swój wysoki rating kredytowy do zabezpieczenia niskich kosztów pożyczek. PE nalega, aby Zielony Ład stał w centrum pakietu naprawczego i chce uniknąć obciążania przyszłych pokoleń.

Przywódcy UE osiągnęli porozumienie w sprawie budżetu i Funduszu Odbudowy w połowie lipca. Parlament z zadowoleniem przyjął porozumiecie unijnych liderów w sprawie Funduszu, nazywając utworzenie instrumentu na rzecz odbudowy „historycznym krokiem dla UE”. Posłowie ubolewają jednak z powodu „poważnych cięć komponentów dotacji”. W związku z tym Parlament jest gotowy wstrzymać swoją zgodę, chyba że porozumienie zostanie ulepszone.

2. Wspieranie systemów i infrastruktury zdrowia w UE

Na wypadek wystąpienia drugiej fali koronawirusa lub przyszłych pandemii, co jest przewidywane przez niektórych ekspertów, kluczowe jest wzmocnienie zdolności UE do reagowania na kryzysy zdrowotne. Aby pomóc Europie poradzić sobie z przyszłymi epidemiami, UE uruchomiła nowy Program UE dla zdrowia – EU4Health – który wzmocni systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich, a także przyczyni się do innowacji i inwestycji w tym sektorze. EU4Health jest częścią unijnego planu naprawczego „UE nowej generacji”. Parlament Europejski nalegał na utworzenie nowego, samodzielnego europejskiego programu zdrowotnego.

3. Ochrona małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE, więc ich przetrwanie ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego. Po udzieleniu MŚP natychmiastowej pomocy w wysokości prawie 8 mld euro na początku pandemii w Europie, UE odblokowała 1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, aby zachęcić banki i pożyczkodawców do zapewnienia płynności ponad 100 000 europejskim MŚP.

4. Łagodzenie ryzyka bezrobocia

Pandemia miała dotkliwy wpływ na miejsca pracy i liczba bezrobotnych gwałtownie wzrosła. Aby wesprzeć miejsca pracy i pracowników po kryzysie koronawirusowym, europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) zapewni państwom członkowskim pomoc finansową w wysokości do 100 mld euro w formie pożyczek (udzielanych na korzystnych warunkach), aby pomóc w pokryciu kosztów krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy.

5. Wsparcie branży turystycznej

Kolejnym sektorem poważnie dotkniętym pandemią jest turystyka. Europa jest najpopularniejszą destynacją turystyczną na świecie, a UE wprowadziła szereg środków mających pomóc przemysłowi turystycznemu przetrwać kryzys, a także pakiet dla ponownego uruchomienia turystyki w Europie w 2020 r. i po. Wprowadzono również środki pomocowe dla sektora transportu, aby zminimalizować skutki pandemii dla linii lotniczych, firm kolejowych, transportu drogowego i przedsiębiorstw żeglugowych. Aby pomóc obywatelom w podróżowaniu po Europie, w miarę jak różne kraje stopniowo znoszą środki ograniczające, podróżni mogą korzystać z interaktywnego narzędzia Re-open EU, gdzie znajdą informacje potrzebne do zaplanowania zdrowych podróży i wakacji w UE.

6. Pakiet bankowy wspierający gospodarstwa domowe i firmy

Aby zapewnić, że banki nadal będą udzielać pożyczek przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego, Parlament Europejski zatwierdził tymczasowe złagodzenie norm ostrożnościowych dla europejskich banków. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) umożliwią emerytom, rencistom lub pracownikom zatrudnionym na podstawie stałej umowy o pracę na uzyskanie pożyczek na korzystniejszych warunkach, zapewnią przepływy kredytowe do MŚP i wsparcie inwestycji infrastrukturalnych.

7. Wspieranie rolnictwa i rybołówstwa

Aby uniknąć zakłóceń w dostawach żywności i niedoborów żywności, Parlament Europejski zatwierdził nadzwyczajne środki wsparcia dla rolników i rybaków dotkniętych pandemią koronawirusa. Środki obejmują wsparcie dla rybaków i hodowców akwakultury, którzy musieli zaprzestać działalności w czasie kryzysu, oraz zwiększenie wsparcia jakie kraje UE mogą wypłacać MŚP z sektora rolno-spożywczego. Wprowadzono również wyjątkowe środki rynkowe, aby pomóc producentom wina, owoców i warzyw w UE.

8. Pomoc krajom w finansowaniu reakcji na kryzys

Aby pomóc państwom członkowskim w finansowaniu reakcji na kryzys koronawirusowy, UE uruchomiła nową inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa. Przeznaczy ok. 37 miliardów euro z funduszy strukturalnych UE na natychmiastowe wsparcie finansowe dla krajów europejskich próbujących pomóc swoim obywatelom i regionom w walce z obecnym kryzysem.

9. Łagodzenie zasad pomocy państwa

Gdy pandemia zaczęła się rozprzestrzeniać w całej Europie, UE wprowadziła tymczasowe ramy dotyczące pomocy państwa, aby zapewnić wystarczającą płynność dla przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju i pomóc w utrzymaniu działalności gospodarczej podczas i po wybuchu pandemii koronawirusa. Państwa członkowskie będą mogły przyznać firmie kwotę do 800 000 euro, aby zaspokoić pilne potrzeby w zakresie płynności lub udzielić pożyczek na korzystnych warunkach.

10. Ochrona osłabionych europejskich firm przed zagranicznymi konkurentami

Skutki gospodarcze pandemii koronawirusa spowodowały, że wiele europejskich firm jest podatnych na przejęcia przez subsydiowanych zagranicznych konkurentów. Aby pomóc chronić firmy, Parlament Europejski wezwał do zapewnienia wszystkim przedsiębiorstwom równych warunków działania, aby uniknąć zakłóceń jednolitego rynku przez nieuczciwą konkurencję ze strony firm zagranicznych. Komisja Europejska rozpoczęła także publiczne konsultacje na temat metod walki z negatywnymi skutkami subsydiów zagranicznych. Równolegle, UE wydała wytyczne dla państw członkowskich dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wzywając je do dokładnego sprawdzania inwestycji spoza UE, aby uniknąć ryzyka dla bezpieczeństwa i porządku publicznego UE.

Polski rząd, reprezentujący kraj członkowski Unii Europejskiej, związany umowami międzynarodowymi, traktatami i zobowiązaniami, może sobie na wewnętrzny, propagandowy użytek szydzić z organizacji międzynarodowej, do której należy każdy z nas, jako Obywatel.

Obywatel Unii Europejskiej. I o tym trzeba pamiętać – każdej godziny, każdego dnia. Bo, oczywiście – dla naszej Ojczyzny ważne są miliardy euro z UE. Ale nie po to, by były przejadane, lecz inwestowane w przyszłość, w siłę gospodarczą, edukację i prestiż, bo tylko dysponując takim zapleczem, będziemy mogli sobie kupić to, co przez 1000 lat było tylko marzeniem: Wolność i Pokój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *